Związek Zawodowy Muzyków RP w liście udostępnionym PAP zwrócił uwagę, że "regulacje związane z epidemią koronawirusa z dnia na dzień pozbawiły dochodów dziesiątki tysięcy koncertujących muzyków". Zwrócono uwagę, że to "dzieje się na koniec sezonu niskiej aktywności koncertowej, a więc w najgorszym dla nich momencie".

Reklama

Podkreślono, że "programy pomocowe niestety w niewielkim stopniu mają zastosowanie do tej grupy społecznej", ponieważ "muzycy nie są ani pracownikami ani przedsiębiorcami, którym proponowane jest wsparcie", a "w dobie epidemii skazuje ich to na indywidualnie ponoszone konsekwencje odwołania wszystkich koncertów w Polsce, bez prawa do rekompensaty za poniesione straty".

Jedną z prób pomocy muzykom jest inicjatywa Związku Zawodowego Muzyków RP - akcja - "Graj i Słuchaj Polskich Artystów". Inicjatywa "skierowana jest zarówno do stacji radiowych jak i do ich słuchaczy" – mówi cytowany w liście Wojciech Konikiewicz, przewodniczący Zarządu ZZM RP. "Namawiamy obie strony do większej aktywności związanej z polską muzyką, a niejako efektem ubocznym mają być wpływy tantiemowe dla polskich muzyków" - dodał.

"Słuchacze chcący wspierać swoich ulubionych artystów mają możliwość aktywnego wyboru stacji grających więcej polskiej muzyki. Uzupełniająco mają też możliwość słuchania większej ilości polskich utworów w sieci czy na portalach streamingowych. Pozostaje do ich dyspozycji także bardziej tradycyjna oferta muzyczna w postaci płyt CD oraz plików muzycznych. To wszystko pomoże polskim muzykom przetrwać trudny czas epidemii" - napisano w liście.

Związek poinformował również, że "ma w planach utworzenie nagród dla stacji radiowych grających najwięcej polskiej muzyki". "Chcemy wspierać prestiż związany z nadawaniem polskiej muzyki i doceniać stacje, które grają muzykę polskich artystów w ilościach przewyższających limity zapisane w ustawie" – przytoczono wypowiedź Mietka Jureckiego, skarbnika Związku.