Pierwsza płyta ukaże się 8 listopada. Będzie zawierać utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta. Następne płyty - w kolejne czwartki. Będą to kompozycje Jana Sebastiana Bacha w drugiej oraz dzieła Antonio Vivaldiego w ostatniej części.

Muzyka klasyczna, według wielu psychologów, pomaga obudzić ukryte talenty dziecka, zwiększa jego iloraz inteligencji oraz zdolność koncentracji.