Muzyk od pewnego czasu walczy z ziarnicą złośliwą (chorobą Hodgkina) i przebył szereg chemioterapii. Wiadomo już oficjalnie, że leczenie przyniosło zamierzony skutek. – To oficjalne – rak jest w stanie remisji – poinformował Vivian Campbell za pośrednictwem Facebooka. – To jest dobra wiadomość. Złą jest taka -– nie mam już wymówki, aby nie chodzić na siłownię.

Reklama

Studyjny dorobek Def Leppard zamyka album "Songs from the Sparkle Lounge" z kwietnia 2008 roku.