Lider zespołu Big Cyc, Krzysztof Skiba w latach 1980-1981 wydawał w I LO w Gdańsku szkolne pismo "Gilotyna". W stanie wojennym brał czynny udział demonstracjach i akcjach ulotkowych Ruchu Młodej Polski, kolportując druki i pisma podziemnej "Solidarności". W czerwcu 1983 roku jako student kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim zakładał Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. Dwa lata później, w sierpniu 1985 roku na festiwalu w Jarocinie został zatrzymany przez SB za rozrzucanie ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do Sejmu. Kolejne 3 miesiące Skiba spędził w areszcie, a w listopadzie tegoż roku Prokuratura Wojewódzka w Kaliszu umorzyła śledztwo warunkowo na 2 lata.

Reklama

Paweł "Konjo" Konnak jako uczeń LO w Gdańsku wchodził w skład redakcji gazetki uczniowskiej "Biuletyn Informacyjny Agencji PAP-a" (inicjatywy niezależnej gdańskiej młodzieży). W 1988 roku zakładał tzw. Międzymiastówkę Anarchistyczną. Za swoją działalność był zatrzymywany m.in. podczas anarchistycznego zlotu Hyde Park w 1986 roku i dwa lata później w czasie I zjazdu Międzymiastówki Anarchistycznej. W 1989 roku zaczęła go rozpracowywać Służba Bezpieczeństwa.

W najbliższą środę w siedzibie IPN, prezes Instytutu Łukasz Kamiński wręczy w imieniu prezydenta Krzysztofowi Skibie i Pawłowi Konnakowi Krzyże Wolności i Solidarności.