Jaki Liebezeit przez muzyczny świat zostanie zapamiętany na zawsze jako współzałożyciel i perkusista zespołu Can. Grupa, założona w 1968 roku należała do jednej z najważniejszych w awangardowym rocku lat siedemdziesiątych. Mimo, że zespół pochodził z Niemiec udało mu się zrobić karierę światową - gatunek przez nich grany nazywano krautrockiem. Jaki Liebezeit obok Michaela Karoli oraz Irmin Schmidt grali w zespole przez cały czas istnienia formacji, czyli do początku lat osiemdziesiątych.

Zespół Can ma na swoim koncie dwanaście albumów, za najważniejsze wielu krytyków uważa te z początku lat siedemdziesiątych, czyli "Tago Mago", "Ege Bamyasi" oraz "Future Days".

Jaki Liebezeit urodzony był w 1938 roku w Dreźnie, po wojnie zamieszkał na terenie RFN. W latach osiemdziesiątych należał też do zespołu Phantomband.