"Naszym braciom i siostrom z Polski odbierana jest wolność" - wypowiedział wokalista U2 ze sceny, a jego wypowiedź spotkała się z żarliwym przyjęciem publiczności, która szczelnie wypełniła stadion w Amsterdamie. "Prześlijcie do Polski słowa miłości" - mówił lider U2.

Reklama

U2 od dawna interesuje się sytuacją w Polsce. Utwór "New Year's Day" zainspirowany był wprowadzeniem stanu wojennego. Po latach Bono spotkał się z Lechem Wałęsą. Ostatnio - słysząc o kłopotach zdrowotnych byłego lidera "Solidarności" - przesyłał mu życzenie powrotu do zdrowia.