Rozbrzmiewały znane wszystkim Czechom piosenki Karela Gotta lub tria „Golden Kids”, czyli Marty Kubiszowej, Heleny Vondraczkovej i Vaclava Neckarza.

Reklama

Najwięcej było nowych aranżacji i interpretacji piosenek i pieśni zmarłego w 1994 roku poety i barda Karla Kryla. Przed 1968 rokiem Kryl zaczynał karierę, po inwazji wyemigrował. Nagrywał a jego utwory, chociaż kolportowane w tajemnicy, biły rekordy popularności.

Między piosenkami na telebimach wyświetlano wypowiedzi świadków wydarzeń z 1968 roku, głównie byłych dziennikarzy i techników Czechosłowackiego Radia, którzy 21 sierpnia starali się jak najdłużej nadawać informacje o wydarzeniach w kraju.

PAP / MARTIN DIVISEK

Na scenie na Placu Wacława pod koniec koncertu wystąpiła młoda artystka Aneta Langerova, która śpiewała pieśni Marty Kubiszowej. Przyjęto ją owacyjnie podobnie jak samą Kubiszową, która w Czechach ma szczególny status. Zaczynała w latach 60. Współtworzyła trio „Golden Kids” a w jednym z filmów zaśpiewała piosenkę, która dla Czechów i Słowaków stała się najważniejszą pieśnią w 1968 r - „Modlitwę dla Marty”.

Kubiszowa skazana przez komunistów za odrzucenie okupacji, a później za udział w opozycji demokratycznej, na zapomnienie, zaśpiewała tę pieśń setkom tysięcy Czechów, którzy w listopadzie 1989 roku demonstrowali gdy kończyły się rządy komunistów.

„Niech spokój towarzyszy temu krajowi. Złość, zawiść, wstręt, strach i kłótnie. Te niech przeminą. Niech już przeminą” – te słowa zna każdy Czech.

Mająca obecnie 75 lat Kubiszowa ogłosiła przed rokiem, że kończy karierę. Zrobiła wyjątek w 50 rocznicę rozpoczęcia inwazji. „Modlitwie dla Marty” towarzyszyły dodatkowe efekty wizualne. Okna na fasadzie Muzeum Narodowego podświetlone zostały na czerwono a gdy rozbrzmiały ostatnie akordy piosenki, która dla Czechów stała się pieśnią, w wielotysięczny tłum zgromadzony na Placu Wacława popłynęła gigantyczna flaga Czech, która do podziału wspólnego państwa była flagą Czechosłowacji.

Reklama

Na zakończenie koncertu, widzowie usłyszeli komunikat z 21 sierpnia 1968 roku: „Jeżeli zabrzmi hymn państwowy to będzie oznaczać, że zakończyliśmy nadawanie”. I ten hymn zaśpiewali wszyscy uczestnicy koncertu. Hymn nieistniejącej już Czechosłowacji składał się z dwóch części – czeskiej i słowackiej. Od 25 lat, w Czechach śpiewa się lub gra tylko pierwszą –„czeską” część. Artyści zgromadzeni we wtorek na na Placu Wacława zaśpiewali także drugą część. Tym samym w Pradze zabrzmiał hymn Czechosłowacji.