"Smutna wiadomość. Dziś odszedł od nas Profesor Mieczysław Tomaszewski, wybitny muzykolog, wielki humanista. Niepowetowana strata dla polskiej nauki" - napisał Gowin na Twitterze.

Reklama

Wybitny chopinolog i znawca muzyki romantycznej prof. Mieczysław Tomaszewski zmarł w poniedziałek w wieku 97 lat. O jego śmierci poinformował Urząd Miasta Krakowa. Profesor był honorowym obywatelem miasta Krakowa.

Mieczysław Tomaszewski urodził się w Poznaniu, gdzie w wieku 11 lat rozpoczął naukę muzyki. W czasie II wojny światowej zgłosił się do Wojska Polskiego, był internowany, zdołał zbiec z obozu.

Od 1946 r. do 1952 r. współorganizował życie muzyczne i literackie w Bydgoszczy. Równocześnie studiował filologię polską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był też dyrektorem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej.

Od 1952 r. jest związany z Krakowem. Początkowo był tu redaktorem merytorycznym w Polskim Wydawnictwie Muzycznym. Później został redaktorem naczelnym i dyrektorem tej instytucji. Prof. Tomaszewski był inicjatorem wielu serii wydawniczych i antologii m.in. tomów Biblioteki Chopinowskiej PWM czy 70-tomowej edycji Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga.

Reklama

W 1959 r. został wykładowcą (od 1971 jako docent, od 1989 - profesor) Akademii Muzycznej w Krakowie. Kierował Katedrą Edytorstwa Muzycznego (1968-1996) oraz Zespołem Analizy i Interpretacji Muzyki (1976-1986), które powołał do życia. Prowadził też zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Prof. Tomaszewski napisał ponad 20 książek oraz ponad 250 tekstów naukowych, publikowanych w kraju oraz za granicą. Uczony opracował tzw. metodę integralnej interpretacji dzieła muzycznego, czyli postrzegania go jako wieloaspektowej całości, biorąc pod uwagę m.in. kolejne fazy jego powstawania od koncepcji twórczej, kontekstu kulturowego, przez sam "materiał muzyczny", czyli nuty, aż do wykonania i krytyki utworu.

Za swoją działalność prof. Tomaszewski otrzymał wiele nagród - wśród nich jest Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski i złoty medal Gloria Artis. Profesor ma tytuł Koryfeusza Polskiej Muzyki oraz doktoraty honoris causa m.in. Akademii Muzycznej w Krakowie i Akademii Muzycznej w Katowicach.