Kolejnym artystą, który w zdecydowany sposób zajął stanowisko wobec protestu w edukacji jest Grzegorz Turnau. Artysta kategorycznie opowiedział się za prawem nauczycieli do protestu.

Reklama

Oczywiście pod postem artysty na Facebooku pojawiła się zagorzała dyskusja. Nie brak było głosów poparcia, ale sugestii, że krakowski wokalista dał się zmanipulować politycznej grze.

Jestem synem, zięciem, siostrzeńcem — nauczycielek i nauczycieli.
Dom nauczycielski to taki, w którym nierzadko więcej uwagi poświęca się błędom dzieci cudzych niż własnych.
Jako dorośli uczymy się to rozumieć i — czasem — umiemy nazwać. A czasem nie.
Nie każdy rodzi się misjonarzem. Nie każdy marzy o pasji i poświęceniu. Nie każdy kocha swój zawód. Ale wszyscy, rzetelnie pracując, chcą utrzymać siebie i swoje rodziny. I mają PRAWO do STRAJKU wobec upokarzających warunków pracy.
Popieram strajk nauczycieli.
Grzegorz Turnau.