W ogłoszonym we wtorek liście do premiera Giuseppe Contego 30 przedstawicieli świata włoskiej muzyki klasycznej i operowej napisało, że ich dziedzina sztuki powinna zostać zrównana z turystyką i branżą restauracyjną i zostać odmrożona przy zachowaniu wszystkich reguł bezpieczeństwa w czasie pandemii.

Reklama

Świadomi znaczenia ochrony zdrowia obywateli prosimy rząd o to, aby wtedy, gdy zdecyduje o wznowieniu usług turystycznych, jak gastronomia pod otwartym niebem i branża hotelarska, wyraził też zgodę na wydarzenia artystyczne na otwartym powietrzu z takimi samymi środkami prewencji i dystansu społecznego - głosi odezwa.

Jej sygnatariusze podkreślili, że obecne zamknięcie wszelkiej działalności artystycznej może okazać się fatalne dla całego świata włoskiej muzyki, która - jak zaznaczono - jest "punktem odniesienia dla całego świata".