Episkopat postanowił uporządkować kwestie sposobu wykonywania muzyki w kościele podczas liturgii. Podczas zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski wydano szczegółową instrukcję, która normuje co i jak można w kościołach grać. Duża część zawiera opisy ogólne, stwierdzenia, z którymi trudno polemizować. I tak czytamy za postanowieniami Soboru Watykańskiego II, że

Reklama

śpiew kościelny związany ze słowami, jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii

Dalsze postanowienia mogą jednak dużą część wiernych, w szczególności tych związanych z ruchem oazowym i organizacją śpiewu podczas pielgrzymek zaskoczyć. Według postanowień Konferencji Episkopatu Polski znikną tak ważne dla wiernych i kultury polskiej wydarzenia, jak msze bigbeatowe, rockowe i jazzowe. Instrukcja jasno bowiem precyzuje, że

Podczas liturgii nie wolno wykonywać muzyki mającej charakter wyraźnie świecki, np. jazzu, big-beatu itp. Muzyka ta nie jest zgodna z duchem i powagą liturgii, nie sprzyja jej refleksyjnemu przeżywaniu, a ponadto często wyłącza całe zgromadzenie wiernych od udziału w śpiewie.

Zaraz jednak czytamy:

Poza liturgią można urządzać specjalne nabożeństwa gromadzące młodych ludzi uprawiających ten rodzaj muzyki. Duszpasterze mają obowiązek tak kierować tymi nabożeństwami, by miały one charakter religijny i by zawsze płynęło z nich dobro duchowe dla uczestników.

Muzyka w kościołach ma być wykonywana głównie na organach:

Akompaniament organowy podtrzymuje śpiew, ułatwia udział w czynnościach liturgicznych i przyczynia się do głębszego zjednoczenia wiernych.
Organy powinny znajdować się we wszystkich kościołach w Polsce. Tak zwane organy elektronowe dopuszcza się do użytku jako instrument tymczasowy. Natomiast tam, gdzie ze względu na brak miejsca nie da się zbudować organów piszczałkowych, można je instalować zamiast fisharmonii.

Są instrumenty, które zostały napiętnowane i z liturgii wykluczone.

Poza organami wolno używać w liturgii innych instrumentów z wyjątkiem tych, które są zbyt hałaśliwe lub wprost przeznaczone do wykonywania współczesnej muzyki rozrywkowej. Wyłącza się z użytku liturgicznego, zgodnie z tradycją takie instrumenty, jak fortepian, akordeon, mandolina, gitara elektryczna, perkusja, wibrafon itp.

Całą instrukcję można przeczytać tutaj.