„Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Maestro Jacka Kraszewskiego, znakomitego dyrygenta, który od kwietnia 2017 r. kierował Orkiestrą Filharmonii Gorzowskiej. Był długoletnim dyrektorem Opery na Zamku w Szczecinie, dyrektorem artystycznym Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu oraz cenionym wykładowcą akademickim” – napisano w komunikacie.

Reklama

Jacek Kraszewski urodził się w 1957 r. w Szczecinie, był absolwentem szczecińskich szkół muzycznych w klasie skrzypiec. W latach 1978-182 studiował w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie dyrygentury prof. Witolda Krzemieńskiego. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem oraz nagrodę rektora.

W latach 1978-92 związany był z Operą i Operetką w Szczecinie jako skrzypek, dyrygent, a od 1989 roku – dyrektor naczelny i artystyczny. Z zespołem tym wielokrotnie występował w Austrii, Danii, Holandii, Niemczech, Szwajcarii oraz we Włoszech. Jako kierownik muzyczny i aranżer współpracował z teatrami dramatycznymi Szczecina, równolegle prowadził działalność koncertową jako dyrygent Filharmonii Szczecińskiej.

Kraszewski był jednym z inicjatorów i organizatorów Festiwalu Muzyki Współczesnej „Młoda Muzyka Polska”, który odbywał się w latach 1985-87 w Szczecinie. Koncertował z wybitnymi solistami.

W latach 1982-87 pracował jako asystent w Akademii Muzycznej w Poznaniu – Filia w Szczecinie, a w latach 1993-96 jako dyrygent w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, pełniąc w nim, w sezonie artystycznym 1994/95, obowiązki dyrektora artystycznego. Od 1994 r. współpracował z Polską Operą Telewizyjną we Wrocławiu, z Polskim Teatrem Tańca w Poznaniu i zespołem Ballet Classique de Paris.

W latach 1993-98 był dyrektorem artystycznym letnich Międzynarodowych Warsztatów Muzycznych, odbywających się w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, a od 1998 r. dyrygentem młodzieżowej Polsko-Niemieckiej Orkiestry Symfonicznej „Pomerania”. Współpracował z Telewizją Polską, opracowując programy poświęcone operze, baletowi i muzyce symfonicznej.

Jacek Kraszewski był częstym gościem polskich i zagranicznych zespołów symfonicznych i operowych. W latach 2005-07 był zastępcą dyrektora ds. artystycznych w Operze na Zamku w Szczecinie. W listopadzie 2013 r. został dyrygentem Szczecińskiego Chóru Męskiego „Słowiki 60”.

Od kwietnia 2017 r. był dyrygentem Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej. Był profesorem nadzwyczajnym Akademii Sztuki w Szczecinie.