O decyzji Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów poinformował mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris. "Nergal skazany na 15.000 zł grzywny i 3.453 zł kosztów za obrazę uczuć relig. przez znieważenie obrazu NMP - publikując zdjęcia zniszczonego obrazu nadepniętego obutą nogą" - napisał na Twitterze mec. Kwaśniewski i zamieścił pod wpisem zdjęcie wyroku nakazowego. Adwokat cytując sąd napisał, że "okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości".

Reklama

Z wyrokiem nie zgadzają się... obie strony

Nergal w toku śledztwa nie przyznał się do zarzucanego czynu i odmówił składania wyjaśnień. Adwokat wokalisty Behemotha Jacek Potulski powiedział PAP we wtorek, że złoży sprzeciw wobec wyroku. - Sprzeciw od wyroku nakazowego którejkolwiek ze stron kasuje to rozstrzygnięcie i sprawa trafia na tryb postępowania - powiedział mec. Potulski.

Reklama

Z wyrokiem nie zgadza się także oskarżyciel publiczny. Prok. Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformowała w rozmowie z PAP w środę, że "prokuratura zgadza się z sądem w kwestii winy oskarżonego i okoliczności popełnienia przez niego zarzucanego mu czynu", ale orzeczony przez sąd wymiar kary jest "zbyt łagodny". Nie jest zgodny z oczekiwaniami prokuratury, która złoży do sądu sprzeciw.

Obraza uczuć religijnych?

Akt oskarżenia przeciwko muzykowi Adamowi Nergalowi Darskiemu (muzyk wyraził zgodę na publikację danych osobowych, pseudonim jest jego oficjalnym drugim imieniem wpisanym do dowodu osobistego - dop. PAP) został skierowany do sądu 1 lutego, wyrok nakazowy wydano 8 lutego.

- Działając za pośrednictwem sieci Internet znieważył publicznie przedmiot chrześcijańskiej czci religijnej w postaci osoby Matki Boskiej, w ten sposób, że na portalu społecznościowym Facebook, na oficjalnym profilu, umieścił zdjęcie prezentujące zniszczony obraz przedstawiający wizerunek Matki Boskiej z umieszczonym w miejscu twarzy wskazanej postaci obutej nogi, które to zdjęcie opisał "on the set", co w tłumaczeniu oznacza "na planie", czym obraził uczucia religijne czterech osób - informowała prokurator Skrzyniarz.

Reklama

Śledztwo wszczęto po zawiadomieniach od przedstawicieli Ordo Iuris i Towarzystwa Patriotycznego. W toku postępowania przesłuchano pokrzywdzonych, którzy jednoznacznie wskazali, że obrażone zostały ich uczucia religijne.

Prokuratura powołała biegłego z zakresu religioznawstwa, z którego opinii "płynie jednoznaczny wniosek, że stąpanie butem po obrazie Matki Bożej stanowi obrazę uczuć religijnych".