Jeśli ktoś uważa, że artyści widzą więcej i potrafią przewidzieć rozwój wydarzeń, to ostatni album grupy Samoje Bolszoje Prostoje Czisło (SBPCz, Największa Liczba Pierwsza) jest tego potwierdzeniem. Indierockowy zespół z Petersburga przygotował 11 utworów na płytę "Niczego bolsze niet” (Nie ma nic więcej) jeszcze przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę, ale słuchając jej teraz, ma się wrażenie, że to ścieżka dźwiękowa do przemyśleń przeciętnego rosyjskiego przeciwnika agresji. "W piosenkach wyraźnie czuć nie tyle przepowiednię, ile przeczucie wojny” – pisał lider SBPCz Kiriłł Iwanow. Pustkę, przerażenie i rezygnację.
Nie ma dobra i nie ma już zła
I cała historia w mig umarła
Umarły książki i umarł teatr
Reklama
I terapeuta, i psychiatra
Przeszłość umarła, umarł hip-hop
I stroboskop, i horoskop
Życie w miastach i śmierć wsi
Polityka też dawno umarła
SBPCz, „Niczego bolsze niet”