W czwartek w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku odbyła się druga rozprawa w procesie odwoławczym w sprawie dotyczącej znieważenia polskiego godła przez Adama "Nergala" Darskiego, a także dwóch pozostałych oskarżonych: grafika Rafała Wechterowicza oraz prowadzącego stronę internetową i sklep zespołu - Macieja Gruszkę (oskarżeni wyrazili zgodę na publikację danych osobowych - PAP). Oskarżeni nie stawili się w sądzie.

Reklama

Podczas pierwszej rozprawy odwoławczej, która odbyła się na początku lipca, sąd zapowiedział, że zamierza przeprowadzić postępowanie uzupełniające - skonfrontować opinię dwóch biegłych Tomasza Panfila i Janusza Górskiego, którzy wydawali w tej sprawie opinie. Mamy do czynienie z wypowiedziami odmiennymi (...) Sąd Apelacyjny dostrzega taką potrzebę żeby to jednoznacznie wyjaśnić - mówił wówczas sędzia SA Leszek Mering.

W czwartek, biegli z zakresu heraldyki (Tomasz Panfil) i grafiki (Janusz Górski), którzy zostali wezwani, nie stawili się w sądzie. Sędzia wskazywał, że wezwanie do jednego z biegłych mogło zostać niewłaściwie dostarczone. Natomiast za drugiego z biegłych wezwanie mógł odebrać pracownik instytucji, w której biegły pracuje, więc również wezwanie mogło nie trafić do odbiorcy.

Reklama

Obrońca oskarżonych adwokat Jacek Potulski w rozmowie z PAP przypomniał, że według jednej z opinii wydanej przez biegłego plakat był stworzony od zera, natomiast według drugiej opinii na godle Rzeczypospolitej domalowano dodatkowe treści.

Reklama

W związku z tym, że biegli nie stawili się w czwartek w sądzie został wyznaczony kolejny termin, w trakcie którego ma dojść do konfrontacji między ekspertami.

Kontrowersyjny plakat

Zdaniem prokuratury plakat promujący trasę zespołu "Behemoth" pod hasłem "Rzeczpospolita Niewierna", który odbywał się między 30 września a 10 października 2016 r., znieważył polskie godło. Na plakacie został przedstawiony biały orzeł bez korony. Zamiast niej z głowy ptaka wyrastały diabelskie rogi. W postać orła były wpisane dwa węże oraz czaszki i odwrócony krzyż. Orzeł został umieszczony na czerwonym tle. Nad orłem umieszczono też napis "Rzeczpospolita Niewierna".

W maju 2022 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku uniewinnił mężczyzn od zarzucanych im czynów. Zdaniem sądu wzór graficzny znajdujący się na plakacie nie jest wizerunkiem godła polskiego. Jak wskazywał wówczas sąd "przedmiotem publicznego znieważenia opisanego w art. 137 Kodeksu Karnego musi być m.in. godło. Nie zaś twór graficzny, projekt graficzny, nawiązujący czy też podobny do orła. Jak wynika z opinii jednego z biegłych, projekt został przez autora stworzony od podstaw i nie stanowi przerobienia godła RP". Od wyroku uniewinniającego sądu I instancji apelację wywiódł prokurator.

Adwokat Potulski podkreślił, że sąd będzie mógł uchylić wyrok sądu I instancji lub przeprowadzić postępowanie uzupełniające i po niej podjąć decyzję czy utrzymuje w mocy wyrok czy go uchyla. Wskazał również, że zachodzi "zdecydowana różnica pomiędzy opiniami biegłych". My twierdzimy i zgadzamy się z biegłym z zakresu grafiki, który przeprowadzał opinię, że plakat był robiony od zera i jest oparty o autorską koncepcję autora tego plakatu - wyjaśnił.

Członkowie zespołu "Behemoth" oraz grafik zostali uniewinnieni po raz pierwszy przez Sąd Okręgowy w Gdańsku w kwietniu 2018 roku. Kilka miesięcy później Sąd Apelacyjny w Gdańsku uchylił wyrok niższej instancji i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Drugi uniewinniający wyrok zapadł w maju 2022 roku również w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Data kolejnej rozprawy

Kolejny termin w Sądzie Apelacyjnym został wyznaczony na 24 października.