Pomimo odmiennego brzmieniowo charakteru każdego z nich, wszystkie nowe utwory zdobią żeńskie chórki, w każdym z nich można też wyczuć wyraźne psychodeliczne inspiracje. “This Is The Place” to drugie średniej długości wydawnictwo po wydanej w czerwcu tego roku EPce „Black Star Dancing”.

Reklama

Poprzednie wydawnictwo "Black Star Dancing" trafiło do dystrybucji 14 czerwca.