Od kiedy w Polsce festiwale stały się sposobem na spędzanie wakacji, przez co przyciągają tysiące uczestników i dają dochody nie tylko organizatorom, ale i gminom, poprzez wpływy bezpośrednie i pośrednie - jak podatki, niemal co roku pojawiają się nowe. To zaś sprawia, że wiele samorządów dopłaca do festiwali. Tak dzieje się m.in. w Gdyni i Krakowie, które dofinansowują nawet tak wielkie imprezy takie jak Opener czy Kraków Live Festival.

Reklama
Media

O dotację do samorządu Środy Śląskiej zgłosili się przedstawiciele festiwalu "Uwolnić muzykę". To impreza o wyrobionej marce w świecie metalowym i rozpoznawalna zarówno wśród krajowych, jak i zagranicznych przedstawicieli ostrego grania. Organizatorzy wnosili o kwotę 15 tysięcy złotych, co stanowi - według wnioskodawców - 7 procent budżetu festiwalu.

Wniosek w Środzie Śląskiej został przyjęty. Jak jednak piszą organizatorzy pojawiły się warunki jego przyznania. Były to: zmiana line-upu, zmiana plakatu oraz ograniczenie czasu trwania imprezy do godziny 23.00.

Reklama
Media

Radnym nie podobało się, że festiwal jest biletowany, że mieszkańcy nie mieli zapewnionego darmowego wejścia. Powoływano się też na oburzenie mieszkańców na plakat oraz dobór artystów.

Ostatecznie organizatorzy wycofali wniosek i zapowiedzieli kontynuowanie festiwalu :Stanowisko Organizatorów VIII Festiwalu „Uwolnić Muzykę”
W dniu 27.02.2019 na Radzie Miasta Środa Śląska radni podjęli decyzję dotyczącą dofinansowania festiwalu w kwocie siedem tysięcy pięćset złotych tj. 50% dotacji zawartej w Budżecie Miasta na organizację festiwalu, pod następującymi warunkami:
1. Zmiana line-upu
2. Zmiana plakatu
3. Impreza do 23.00
4. Czystość na terenie nie należącym do terenu festiwalu tj. „wokół całego akwenu Kajaki”
Organizatorzy podjęli decyzję, iż nie wyrażają zgody na ingerencję osób trzecich w ustalaniu składu zespołów na festiwal.
Plakat festiwalu nie zostanie zmieniony.
Czas trwania festiwalu zostaje bez zmian. Rozpoczęcie godzina 17.00 a zakończenie godzina 24.00.
W odniesieniu do punktu czwartego, za sprzątanie terenu wokół akwenu „Kajaki” odpowiada Urząd Miasta.
Organizatorzy „Festiwalu Uwolnić Muzykę” podjęli decyzję o rezygnacji z dotacji z Urzędu Miasta.
Festiwal zawsze był niezależny i żadna władza nie podporządkuje sobie tego festiwalu.
Nie możemy wyrazić zgody na Cenzurę.
Festiwal „Uwolnić Muzykę” odbędzie się 26-27. 07 2019. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Akwen Kajaki) Środa Śląska.
Cena biletów nie ulega zmianie.
W związku z sugestiami zawartymi w komentarzach, organizatorzy postanawiają uruchomić akcję dobrowolnej zbiórki brakującej kwoty potrzebnej do organizacji Festiwalu „Uwolnić Muzykę”
Akcję zbierania środków rozpoczniemy 4 marca 2019 r.(szczegóły zbiórki podamy 3 marca)Relację z Rady Gminy znajdziecie poniżej. Jedno jest pewne - poprzez próbę de facto ocenzurowania imprezy doprowadzili do jej popularyzacji. Fani ostrego grania z całej Europy w internecie już zapowiadają, że w ramach solidaryzowania się z organizatorami kupią bilety i przyjadą.

Miasto zyska więc gigantyczną promocję - niekoniecznie jednak taką, o jaka walczyli radni.